+389 45 222 333 info@kebu.mk

Pastrim i zyrave

Pastrim i zyrave

Me një mirëmbajtje profesionale dhe pastrim zyre ju jepni një kontribut të vlefshëm për një atmosferë të këndshme pune që punonjësit tuaj të vlerësojnë dhe promovojnë atmosferën e punës.

Ngjashëm me pastrimin e dritareve ose mirëmbajtjen e shtëpive, punonjësit e KEBU profesionalisht kujdesen për ambientet tuaja operative dhe sigurojnë një pastrim të plotë të zyrave.

Për ndërmarrjet industriale të të gjitha industrive, ne jemi të gatshëm të bëjmë pastrimin e zyrave, sallave të fabrikës, depove, laboratorëve dhe shumë më tepër.

Ne jemi të vendosur që të krijojmë një koncept unik të pastrimit për klientët tanë në Kërçovë me një çmim tërheqës.